stargems by bungon จำหน่ายเครื่องประดับ เพชร พลอยทุกชนิด และรับสั่งทำตัวเรือน โดยช่างฝีมือประณีต ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 081-803-9241 , 081-710-1295
081-803-9241 , 081-710-1295
bungongems

แหวน
* คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ *
แหวน
r1931

น้ำหนักทอง : 7.85 กรัม

เพชร : 1 เม็ด 1.01 กะรัต

44 เม็ด 0.95 กะรัต

แหวน
r3373

น้ำหนักทอง : 7.1 กรัม

เพชร : 4 เม็ด 0.32 กะรัต

86 เม็ด 0.22 กะรัต

แหวน
r3359

น้ำหนักทอง : 11.8 กรัม

เพชร : 42 เม็ด 0.47 กะรัต

49 เ์ม็ด 2.69 กะรัต

แหวน
r3387

น้ำหนักทอง : 9.9 กรัม

เพชร : 24 เม็ด 1.56 กะรัต

32 เม็ด 0.65 กะรัต

แหวน
r3389

น้ำหนักทอง : 11.85 กรัม

เพชร : 7 เม็ด 0.56 กะรัต

82 เม็ด 2.67 กะรัต

แหวน
r3390

น้ำหนักทอง : 9.41 กรัม

เพชร : 7 เม็ด 0.46 กะรัต

82 เม็ด 2.51 กะรัต

แหวน
r3224

น้ำหนักทอง : 9.2 กรัม

เพชร : 83 เม็ด 1.48 กะรัต

แหวน
r3312

น้ำหนักทอง : 7.5 กรัม

เพชร : 35 เม็ด 1.62 กะรัต

แหวน
r3334

น้ำหนักทอง : 6.39 กรัม

เพชร : 134 เม็ด 1.16 กะรัต

แหวน
r3372

น้ำหนักทอง : 8 กรัม

เพชร : 9 เม็ด 0.81 กะรัต

42 เม็ด 1.09 กะรัต

แหวน
r3143

น้ำหนักทอง : 6 กรัม

เพชร : 62 เม็ด 0.85 กะรัต

แหวน
r3386

น้ำหนักทอง : 8 กรัม

เพชร : 1 เม็ด 0.20 กะรัต

6 เม็ด 0.66 กะรัต , 44 เม็ด 0.68 กะรัต

แหวน
r3268

น้ำหนักทอง : 10.53 กรัม

เพชร : 46 เม็ด 2.15 กะรัต

แหวน
r3311

น้ำหนักทอง : 5.5 กรัม

เพชร : 7 เม็ด 0.39 กะรัต

38 เม็ด 0.41 กะรัต

แหวน
r3378

น้ำหนักทอง : 10.82 กรัม

เพชร : 26 เม็ด 0.20

22 เม็ด 1.09 กะรัต , 20 เม็ด 0.64 กะรัต

แหวน
r3316

น้ำหนักทอง : 5.4 กรัม

เพชร : 7 เม็ด 0.35 กะรัต

44 เม็ด 0.44 กะรัต

แหวน
r3221

น้ำหนักทอง : 5.7 กรัม

เพชร : 16 เม็ด 0.74

แหวน
r3352

น้ำหนักทอง : 4.6 กรัม

เพชร : 33 เม็ด 0.63 กะรัต

แหวน
r3364

น้ำหนักทอง : 3.95 กรัม

เพชร : 28 เม็ด 0.49 กะรัต

พลอยเพทาย

แหวน
r3365

น้ำหนักทอง : 4.56 กรัม

เพชร : 42 เม็ด 0.62 กะรัต

พลอยเพทาย

แหวน
r3356

น้ำหนักทอง : 2.81 กรัม

เพชร : 15 เม็ด 0.38 กะรัต

แหวน
r3275

น้ำหนักทอง : 3.5 กรัม

เพชร : 61 เม็ด 0.59 กะรัต

แหวน
r3388

น้ำหนักทอง : 4.3 กรัม

เพชร : 1 เม็ด 0.47 กะรัต

28 เม็ด 0.26 กะรัต

แหวน
r3304

น้ำหนักทอง : 6.07 กรัม

เพชร : 15 เม็ด 0.45 กะรัต

แหวน
r3400

น้ำหนักทอง : 7.19 กรัม

เพชร : 46 เม็ด 0.56 กะรัต

แหวน
r2932

น้ำหนักทอง : 3.5 กรัม

เพชร : 23 เม็ด 0.56 กะรัต

แหวน
r3380

น้ำหนักทอง : 5 กรัม

เพชร : 3 เม็ด 0.99 กะรัต

12 เม็ด 0.28 กะรัต

แหวน
r3385

น้ำหนักทอง : 7.08 กรัม

เพชร : 10 เม็ด 0.99 กะรัต

แหวน
r3374

น้ำหนักทอง : 5.9 กรัม

เพชร : 7 เม็ด 0.60 กะรัต

46 เม็ด 0.54 กะรัต

แหวน
r3391

น้ำหนักทอง : 11.89 กรัม

เพชร : 12 เม็ด 1.85 กะรัต

138 เม็ด 0.85 กะรัต

แหวน
r3404

น้ำหนักทอง : 8.21 กรัม

เพชร : 70 เม็ด 1.21 กะรัต

แหวน
r3414

น้ำหนักทอง : 2.90 กรัม

เพชร : 1 เม็ด 0.26 กะรัต 20 เม็ด 0.40 กะรัต

แหวน
r3413
น้ำหนักทอง : 5.9 กรัม
เพชร : 1 เม็ด 0.26 กะรัต 36 เม็ด 0.46 กะรัต
แหวน
r3409
น้ำหนักทอง : 5.6 กรัม
เพชร : 1 เม็ด 0.11 กะรัต 6 เม็ด 0.37 กะรัต 44 เม็ด 0.70 กะรัต
แหวน
r3411
น้ำหนักทอง : 4.3 กรัม
เพชร : 1 เม็ด 0.62 กะรัต 26 เม็ด 0.26 กะรัต
แหวน
r3410
น้ำหนักทอง : 7.9 กรัม
เพชร : 5 เม็ด 1.02 กะรัต 20 เม็ด 0.51 กะรัต
แหวน
r3415
น้ำหนักทอง : 3.1 กรัม
เพชร : 1 เม็ด 0.26 กะรัต 12 เม็ด 0.13 กะรัต
แหวน
r3408
น้ำหนักทอง : 8.02 กรัม
เพชร : 15 เม็ด 1.12 กะรัต
แหวน
r3412
น้ำหนักทอง : 7.9 กรัม
เพชร : 21 เม็ด 1.00 กะรัต 32 เม็ด 0.62 กะรัต
แหวน
r3385
น้ำหนักทอง : 7.08 กรัม
เพชร : 10 เม็ด 0.99 กะรัต
แหวน
r3405
น้ำหนักทอง : 7.15 กรัม
เพชร : 23 เม็ด 1.25 กะรัต
แหวน
r3406
น้ำหนักทอง : 8.94 กรัม
เพชร : 12 เม็ด 0.88 กะรัต
แหวน
r3396
น้ำหนักทอง : 14.47 กรัม
เพชร : 92 เม็ด 2.54 กะรัต
แหวน
r3424
น้ำหนักทอง : 2.9 กรัม
เพชร : 1 เม็ด 0.08 กะรัต 18 เม็ด 0.23 กะรัต
แหวน
r3531
น้ำหนักทอง : 7.4 กรัม
เพชร : 5 เม็ด 1.56 กะรัต
แหวน
r3532
น้ำหนักทอง : 5.7 กรัม
เพชร : 7 เม็ด 0.74 กะรัต 35 เม็ด 0.50 กะรัต
แหวน
r3523
น้ำหนักทอง : 8.4 กรัม
เพชร : 53 เม็ด 1.54 กะรัต
แหวน
r3518
น้ำหนักทอง : 9.2 กรัม
เพชร : 71 เม็ด 1.40 กะรัต
แหวน
r3530
น้ำหนักทอง : 6.4 กรัม
เพชร : 7 เม็ด 0.52 กะรัต 60 เม็ด 1.55 กะรัต
แหวน
r3526
น้ำหนักทอง : 7.1 กรัม
เพชร : 7 เม็ด 0.83 กะรัต 48 เม็ด0.71 กะรัต
แหวน
r3527
น้ำหนักทอง : 5.8 กรัม
เพชร : 5 เม็ด 0.69 กะรัต 32 เม็ด 0.32 กะรัต
แหวน
r3529
น้ำหนักทอง : 4.9 กรัม
เพชร : 72 เม็ด 1.10 กะรัต
แหวน
r3516
น้ำหนักทอง : 4.6 กรัม
เพชร : 3 เม็ด 0.64 กะรัต 8 เม็ด 0.12 กะรัต
แหวน
r3517
น้ำหนักทอง : 5.95 กรัม
เพชร : 5 เม็ด 1.04 กะรัต
แหวน
r3499
น้ำหนักทอง : 2.54 กรัม
เพชร : 5 เม็ด 0.21 กะรัต
แหวน
r3388
น้ำหนักทอง : 4.3 กรัม
เพชร : 1 เม็ด 0.47 กะรัต 28 เม็ด 0.26 กะรัต
แหวน
r3429
น้ำหนักทอง : 6.2 กรัม
เพชร : 1 เม็ด 0.19 กะรัต 10 เม็ด 0.21 กะรัต
แหวน
r3515
น้ำหนักทอง : 5.6 กรัม
เพชร : 7 เม็ด 1.60 กะรัต 12 เม็ด 0.23 กะรัต
แหวน
r3521
น้ำหนักทอง : 8.5 กรัม
เพชร : 77 เม็ด 2.01 กะรัต
แหวน
r3195
น้ำหนักทอง : 7.44 กรัม
เพชร : 88 เม็ด 1.43 กะรัต พลอย 9.33 กะรัต
แหวน
r3524
น้ำหนักทอง : 10.77 กรัม
เพชร : 21 เม็ด 1.01 กะรัต 100 เม็ด 2.09 กะรัต
แหวน
r3497
น้ำหนักทอง : 4.1 กรัม
เพชร : 1 เม็ด 0.07 กะรัต 8 เม็ด 0.08 กะรัต
แหวน
r3519
น้ำหนักทอง : 7.9 กรัม
เพชร : 41 เม็ด 1.20 กะรัต
แหวน
r3505
น้ำหนักทอง : 6.5 กรัม
เพชร : 10 เม็ด 1.51 กะรัต 12 เม็ด 0.14 กะรัต
แหวน
ว่าง
ว่าง
แหวน
ว่าง
ว่าง
แหวน
R3718
น้ำหนักทอง : 3.6 กรัม เพชร : 1เม็ด 0.11 กะรัต 32 เม็ด 0.53 กะรัต
แหวน
R3716
น้ำหนักทอง : 4.53 กรัม เพชร : 47 เม็ด 0.71 กะรัต
แหวน
R3717
น้ำหนักทอง : 5.15 กรัม เพชร : 43 เม็ด 0.56 กะรัต
แหวน
R3713
น้ำหนักทอง : 10 กรัม
เพชร : 1.04 กะรัต หยก 6.04 กะรัต
แหวน
R3714
น้ำหนักทอง : 7.7 กรัม เพชร : 1.26 กะรัต มรกต 2.66 กะรัต
แหวน
R3627
น้ำหนักทอง : 3.69 กรัม เพชร : 1 เม็ด 0.12 กะรัต 34 เม็ด 0.30 กะรัต
แหวน
R3636
น้ำหนักทอง : 3.9 กรัม เพชร : 47 เม็ด 0.45 กะรัต
แหวน
R3637
น้ำหนักทอง : 4.38 กรัม เพชร : 1 เม็ด 0.22 กะรัต 20 เม็ด 0.40 กะรัต
แหวน
R3707
น้ำหนักทอง : 5.6 กรัม เพชร : 5 เม็ด 1.57 กะรัต
แหวน
R3683
น้ำหนักทอง : 4.3 กรัม เพชร : 3 เม็ด 1.21 กะรัต 68 เม็ด 0.39 กะรัต
แหวน
R3715
น้ำหนักทอง : 8 กรัม
เพชร : 9 เม็ด 1.10 กะรัต 56 เม็ด 1.26 กะรัต
แหวน
R3584
น้ำหนักทอง : 4.4 กรัม เพชร : 45 เม็ด 0.52 กะรัต
แหวน
R3649
น้ำหนักทอง : 4.7 กรัม เพชร : 44 เม็ด 0.91 กะรัต
แหวน
R3632
น้ำหนักทอง : 2.6 กรัม เพชร : 48 เม็ด 0.51 กะรัต
แหวน
R3689
น้ำหนักทอง : 7.8 กรัม เพชร : 5 เม็ด 0.98 กะรัต 14 เม็ด 0.45 กะรัต
แหวน
R3705
น้ำหนักทอง : 2.7 กรัม เพชร : 1 เม็ด 0.05 กะรัต 18 เม็ด 0.16 กะรัต
แหวน
R3664
น้ำหนักทอง : 4 กรัม
เพชร : 1 เม็ด 0.24 กะรัต 24 เม็ด 0.45 กะรัต
แหวน
R1937
น้ำหนักทอง : 5.8 กรัม เพชร : 1 เม็ด 0.05 กะรัต